Киста придатка яичка

Киста головки придатка яичка
Киста придатка яичка выделена

Киста яичка. Киста придатка яичка. Киста головки придатка яичка. Киста головки придатка левого яичка